Naše společnost se orientuje především na výkup elektřiny ze zemědělských bioplynových elektráren (BPS) a realizaci dodávek elektřiny v tomto sektoru. Ročně zobchodujeme více než 200 GWh elektřiny. Výkup máme kontrahován se 32 BPS s instalovaným výkonem 26 MW. Dále realizujeme dodávku elektřiny mimo jiné i jednomu významnému developerovi vlastnícímu síť obchodních zařízení. Při své činnosti úzce spolupracujeme s Pražskou energetikou a.s.