Výkup elektrické energie...

Vykupujeme elektřinu vyrobenou z obnovitelných a druhotných zdrojů vyjma elektřiny vyrobené za slunečního záření a větru.