Založení EU-energy trade s.r.o. – obchodní společnosti se základní orientací na obchod s elektřinou bylo logickým pokračováním mnohaleté činnosti společnosti EU-energy s.r.o. v oblasti energetického poradenství. Záměrem tohoto kroku je poskytnout v rámci skupiny „EU-energy“ svým stávajícím i novým klientům - zejména provozovatelům bioplynových elektráren - pokud možno co nejkomplexnější služby.

    Jednou z našich vizí je zhodnotit výrobní potenciál naší neustále se zvětšující „skupiny bioplynek“, která obchodně plní funkci tzv. „virtuálního zdroje“ sestaveného z produkce jednotlivých výroben. Na tomto základu jsme nyní založili i obchodní strategii společnosti EU-energy trade s.r.o. Ta jako licencovaný obchodník s elektřinou vynakládá všechny své schopnosti a úsilí, aby nabídla pro výrobce z obnovitelných zdrojů tu nejzajímavější cenovou nabídku. Naším strategickým partnerem v oblasti obchodování s elektřinou je třetí největší tuzemský obchodník s elektřinou Pražská energetika, a.s. Došlo k uzavření dohody o spolupráci, na jejímž základě přebírá Pražská energetika, a.s. za EU-energy trade s.r.o. tzv. odpovědnost za odchylku a zároveň je garantem výkupu Vaší elektřiny po dobu trvání smluvního vztahu na výkup silové elektřiny mezi výrobcem a EU-energy trade s.r.o.

    Objem elektřiny našeho „virtuálního zdroje“, se kterým pracujeme v našich modelech, jsme se rozhodli zhodnotit i v oblasti prodeje elektřiny. Nabízíme tímto dodávku silové elektřiny nejenom v rámci skupiny výrobců, ale i dalším konečným zákazníkům. 

Ing. Ivo Příborský, jednatel EU-energy trade s.r.o.